İptal ve İade Koşulları

GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu, mesafeli satış sözleşmesini ve satın aldığınız ürün hakkındaki tüm bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılırsınız.
2.Websitemizden satın alınan ürünlerin ahşap konstrüksiyonları meydana gelebilecek kırılmalara karşı 24 ay garanti altındadır. Kenar Yastık, Çepeçevre Kapatma Modülü vb.  tekstil ihtiva eden ürünler, kullanılmadan önce eğer varsa üretim hatalarına karşı garanti altındadır. En geç 14 gün içerisinde değiştirme işlemi sağlanır.
3.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
4.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
5.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcı sözleşmeyi sona erdirebilir.
6.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır.
7.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:
8.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.
KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:
9.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
10.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
11.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
CAYMA HAKKI:
12.ALICI; satın aldığı ürünün paketini açmadığı ve/veya ürünün kullanımına başlamadığı taktirde, kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
13.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET
ADI/UNVANI: Good Night Kid
ADRES: Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi. No:79 Kapı No:1 Akaretler  – Beşiktaş – İstanbul
EPOSTA: iletisim@goodnightkid.com
TEL: 0532 451 44 02
CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
14.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
15.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
16.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
CAYMA HAKKININ KULLANIMI:
17. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
İADE KOŞULLARI:
18.İade edilecek ürünlerin, alıcıya gönderilen ürün kolisi, iç ve dış ambalajları ve paketleme şekli birebir aynı olacak şekilde eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, hatalı veya eksik paketlemeden dolayı oluşabilecek kargo hasarlı ürün Satıcı tarafından iade teslim alınmaz.
19.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde kargo bedelleri düşülerek kalan toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
20.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olduğu taktirde veya iadenin imkânsızlaşması durumunda,  ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması ile birlikte meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
21.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
22.Gönderilerin hacimsel büyüklüğü nedeniyle;  ALICI tarafından cayma hakkı kullanılan ürünlerde ürün iade bedeli gidiş – geliş kargo masrafları düşülerek ALICI’ya ödenir.
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:
23. a)ALICI’nın isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel ölçü ve niteliklerle üretilmiş ürünler.
b)ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.
c)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile kullanımına başlanan ürünler.
d)Ürün alıcıya kargo tarafından teslim edildikten sonra,  hasar ve zarar görmüş ürünlerin iadesi mümkün değildir.
e)Demonte olarak teslim edilmiş ürünlerin kurulumu yapıldıktan sonra geri sökülerek iadesi mümkün değildir.
f)Ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
g)Koruyucu yastık, yatak veya buna benzer kumaş ihtiva eden ve kişisel kullanıma sunulan ürünler kullanıldıktan sonra iade edilemez.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
24.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.